คีมล็อคด้ามหุ้มยาง ขนาด 10 นิ้ว ยี่ห้อ WYNN'Sแบรนด์ผู้สนับสนุน